Webinars

BKtech Play is our own channel for deep-dive webinars, where we touch on topics such as biofuels and bioenergy, our modular plants, new ventures, visions of the future and much more. Watch the latest episodes below, and subscribe to our newsletter to keep up to date with new episodes.

Fördelar med bioenergiförbränning

Bioenergi för livsmedelsindustrin

Med bioenergi från BKtech kan flera verksamheter inom livsmedelsindustrin bli fossilfria, reducera energikostnaderna, spara pengar och bli mer klimatsmarta.

Hör mer om energikonvertering från fossila bränslen till fossilfri bioenergi för livsmedelsbranschen i detta avsnitt av BKtech Play.

Vad är multifuel?

En multifuel-brännare möjliggör användandet av flera fossilfria bränslen samtidigt: exempelvis träpulver, bioolja och biogas. I större bioenergianläggningar med högre effekt krävs en annan form av biobränsle än träpellets, eftersom träpellets brinner för långsamt för att komma upp i den värmekapacitet som behövs.

Hör mer om när Björn beskriver funktionen av träpulver och finessen bakom en multifuel-brännare.

Vilka kan BKtech hjälpa?